Przedszkole Specjalne - O nas

O nas

Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori w Kolbuszowej to placówka, której nadrzędnym celem jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego oraz usprawnianie zaburzonych sfer  u dzieci . Staramy się każdemu dziecku stworzyć  w naszym przedszkolu warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.
            Wielospecjalistyczną pomocą obejmujemy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od 3 roku życia a w szczególnych przypadkach od 2,5 roku .
Edukacja
w naszym przedszkolu może trwać do 9 roku życia i daje możliwość przygotowania dziecka do szkoły. Oddziały utworzone są w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Edukacja w naszym przedszkolu jest nieodpłatna .

Obowiązek informacyjny

Klauzula RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

Niepubliczne Przedszkole im. Marii Montessori

Plac Wolności 59,

36-100 Kolbuszowa

Inspektorem Danych osobowych jest:

Pani Edyta Niemczyk- Szczur
tel. 661 204 360

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,
 • realizacji działań promocyjnych przedszkola,
 • zatrudnienia w Niepublicznym Przedszkolu im. Marii Montessori - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy o systemie oświaty;
 • Ustawy o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawy o samorządzie gminnym
 • oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

Podanie Niepublicznemu Przedszkolu im. Marii Montessori danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Karta zgłoszeniowa dziecka

Karta zgłoszeniowa dziecka


 

word   pdf  Karta zgłoszeniowa dziecka 2020/2021

 

pdf  Regulamin rekrutacji do przedszkola

Obowiązek informacyjny

Klauzula RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori

Plac Wolności 59,

36-100 Kolbuszowa

Inspektorem Danych osobowych jest:

Pani Edyta Niemczyk- Szczur
tel. 661 204 360

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,
 • realizacji działań promocyjnych przedszkola,
 • zatrudnienia w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym im. Marii Montessori - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy o systemie oświaty;
 • Ustawy o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawy o samorządzie gminnym
 • oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

Podanie Niepublicznemu Przedszkolu Specjalnemu im. Marii Montessori danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapraszamy

Niepubliczne Przedszkole im. Marii Montessori w Kolbuszowej Zaprasza


 

Placówka realizuje podstawę programową przewidzianą dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Dla wychowanków Niepublicznego Przedszkola im Marii Montessori organizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

Oferta zajęć dodatkowych:

Oferta edukacyjna przewiduje zajęcia dodatkowe takie jak : religia, j. angielski, grupowe zajęcia logopedyczne rozwijające mowę i język ,zajęcia kulinarne, zajęcia z rękodzieła, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne, zajęcia stymulujące funkcje poznawcze rozwój emocjonalno społeczny wg autorskiego programu „ja i mój świat. Nad wszechstronnym rozwojem naszych podopiecznych czuwać będzie wykwalifikowana Kadra dostosowując metody i formy pracy do indywidualnych możliwości dziecka.

 

Oferujemy:

 • Opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych,
 • Wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju,
 • Wychowanie przedszkolne wraz z przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole,
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w tym rozwijanie uzdolnień,
 • Prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w celu zapewnienia optymalnego rozwoju,
 • Organizowanie oddziałów o małej liczbie dzieci umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę możliwości wychowanków,

Dlaczego Pedagogika Marii Montessori?

Wizją naszego przedszkola jest stworzenie warunków, w których dzieci przygotują się do życia poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności oparte na wykorzystaniu pedagogiki dr Marii Montessori. Pedagogika Montessori jest szczególnie aktualna, gdyż znajduje zastosowanie w przypadku dzieci z deficytami rozwojowymi, w normie oraz wybitnie uzdolnionych. Nauka opiera się na specjalnie opracowanych pomocach edukacyjno - rozwojowych, uporządkowanych tematycznie. W zasięgu ręki dziecka znajdą się pomoce zwane materiałem Montessori.

 1. materiał do ćwiczeń praktycznego życia; związany z samoobsługą, np. ramki do zapinania guzików, zawiązywania sznurowadeł, zestaw do przesypywania, segregowania. z troską o środowisko: przybory do sprzątania; zwyczajami i normami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem narodowych tradycji. W zakres ćwiczeń praktycznych wchodzą też ćwiczenia balansu i równowagi, do których zaliczamy chodzenie po namalowanej na podłodze elipsie. Służą one rozwijaniu gracji w poruszaniu się i zharmonizowaniu ciała w ruchu
 2. materiał sensoryczny - rozwijający poznawanie przez zmysły i pomagający zrozumieć pojęcia dotyczące: wielkości, barwy, dźwięku, ciężaru, temperatury itd. Dzieci podczas pracy z tym materiałem odnajdują: pary, szeregi, kontrasty. Doświadczenia te przygotowują do myślenia abstrakcyjnego, w którym ważne jest porównywanie, różnicowanie, szeregowanie, porządkowanie
 3. materiał do nauki języka - w ćwiczeniu pisania i czytania wykorzystywane są tematy przyrody, geografii, anatomii
 4. materiał do matematyki - różnorodny i tworzący ciągłość tematów, tak że dziecko z łatwością może rozwiązywać kolejne matematyczne problemy
 5. materiał rozwijający szerokie poznanie świata w wymiarach ekologii, współistnienia ludzi różnych kultur, poszanowania dla życia
 6. materiały artystyczne związane z ekspresją plastyczną, muzyczną, zręcznościową dziecka
 7. materiały religijne - wychowanie religijne w Pedagogice Montessori jest włączone w całość procesu wychowawczego. Pomóż mi samodzielnie poznać Boga - prosi dziecko

Materiał Montessori jest prosty, estetycznie wykonany i uwzględnia zasadę stopniowania trudności oraz element samokontroli. Tworzy logiczną ciągłość tematów. Zdobytą wiedzę dziecko potrafi wykorzystać w praktyce, np. ćwicząc z materiałem kształcącym wrażliwość na barwy przenosi umiejętność różnicowania kolorów na swoje działanie w otoczeniu.

Według założeń ww. pedagogiki dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie. Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, kształcący i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu.

Dziecko w naszym Przedszkolu  może zaangażować ręce, umysł, zmysły, gdzie wszystko jest w zasięgu jego ręki i nie zagraża jego bezpieczeństwu.

 

Adres przedszkola: Plac Wolności 59. 36 – 100 Kolbuszowa

Odpłatność za przedszkole 250 zł plus opłata za wyżywienie.

Kontakt telefoniczny: (17) 710 68 82, 693 147 275,  609 414 023

e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.