Obowiązek informacyjny

Klauzula RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori

Plac Wolności 59,

36-100 Kolbuszowa

Inspektorem Danych osobowych jest:

Pani Edyta Niemczyk- Szczur
tel. 661 204 360

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

  • wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,
  • realizacji działań promocyjnych przedszkola,
  • zatrudnienia w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym im. Marii Montessori - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • Ustawy o systemie oświaty;
  • Ustawy o systemie informacji oświatowej;
  • Ustawy o samorządzie gminnym
  • oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

Podanie Niepublicznemu Przedszkolu Specjalnemu im. Marii Montessori danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.