Niepubliczne Przedszkole im. Marii Montessori w Kolbuszowej Zaprasza


 

Placówka realizuje podstawę programową przewidzianą dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Dla wychowanków Niepublicznego Przedszkola im Marii Montessori organizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

Oferta zajęć dodatkowych:

Oferta edukacyjna przewiduje zajęcia dodatkowe takie jak : religia, j. angielski, grupowe zajęcia logopedyczne rozwijające mowę i język ,zajęcia kulinarne, zajęcia z rękodzieła, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne, zajęcia stymulujące funkcje poznawcze rozwój emocjonalno społeczny wg autorskiego programu „ja i mój świat. Nad wszechstronnym rozwojem naszych podopiecznych czuwać będzie wykwalifikowana Kadra dostosowując metody i formy pracy do indywidualnych możliwości dziecka.

 

Oferujemy:

 • Opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych,
 • Wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju,
 • Wychowanie przedszkolne wraz z przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole,
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w tym rozwijanie uzdolnień,
 • Prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w celu zapewnienia optymalnego rozwoju,
 • Organizowanie oddziałów o małej liczbie dzieci umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę możliwości wychowanków,

Dlaczego Pedagogika Marii Montessori?

Wizją naszego przedszkola jest stworzenie warunków, w których dzieci przygotują się do życia poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności oparte na wykorzystaniu pedagogiki dr Marii Montessori. Pedagogika Montessori jest szczególnie aktualna, gdyż znajduje zastosowanie w przypadku dzieci z deficytami rozwojowymi, w normie oraz wybitnie uzdolnionych. Nauka opiera się na specjalnie opracowanych pomocach edukacyjno - rozwojowych, uporządkowanych tematycznie. W zasięgu ręki dziecka znajdą się pomoce zwane materiałem Montessori.

 1. materiał do ćwiczeń praktycznego życia; związany z samoobsługą, np. ramki do zapinania guzików, zawiązywania sznurowadeł, zestaw do przesypywania, segregowania. z troską o środowisko: przybory do sprzątania; zwyczajami i normami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem narodowych tradycji. W zakres ćwiczeń praktycznych wchodzą też ćwiczenia balansu i równowagi, do których zaliczamy chodzenie po namalowanej na podłodze elipsie. Służą one rozwijaniu gracji w poruszaniu się i zharmonizowaniu ciała w ruchu
 2. materiał sensoryczny - rozwijający poznawanie przez zmysły i pomagający zrozumieć pojęcia dotyczące: wielkości, barwy, dźwięku, ciężaru, temperatury itd. Dzieci podczas pracy z tym materiałem odnajdują: pary, szeregi, kontrasty. Doświadczenia te przygotowują do myślenia abstrakcyjnego, w którym ważne jest porównywanie, różnicowanie, szeregowanie, porządkowanie
 3. materiał do nauki języka - w ćwiczeniu pisania i czytania wykorzystywane są tematy przyrody, geografii, anatomii
 4. materiał do matematyki - różnorodny i tworzący ciągłość tematów, tak że dziecko z łatwością może rozwiązywać kolejne matematyczne problemy
 5. materiał rozwijający szerokie poznanie świata w wymiarach ekologii, współistnienia ludzi różnych kultur, poszanowania dla życia
 6. materiały artystyczne związane z ekspresją plastyczną, muzyczną, zręcznościową dziecka
 7. materiały religijne - wychowanie religijne w Pedagogice Montessori jest włączone w całość procesu wychowawczego. Pomóż mi samodzielnie poznać Boga - prosi dziecko

Materiał Montessori jest prosty, estetycznie wykonany i uwzględnia zasadę stopniowania trudności oraz element samokontroli. Tworzy logiczną ciągłość tematów. Zdobytą wiedzę dziecko potrafi wykorzystać w praktyce, np. ćwicząc z materiałem kształcącym wrażliwość na barwy przenosi umiejętność różnicowania kolorów na swoje działanie w otoczeniu.

Według założeń ww. pedagogiki dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie. Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, kształcący i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu.

Dziecko w naszym Przedszkolu  może zaangażować ręce, umysł, zmysły, gdzie wszystko jest w zasięgu jego ręki i nie zagraża jego bezpieczeństwu.

 

Adres przedszkola: Plac Wolności 59. 36 – 100 Kolbuszowa

Odpłatność za przedszkole 250 zł plus opłata za wyżywienie.

Kontakt telefoniczny: (17) 710 68 82, 693 147 275,  609 414 023

e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.