Przedszkole Specjalne - O nas

O nas

Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori w Kolbuszowej to placówka, której nadrzędnym celem jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego oraz usprawnianie zaburzonych sfer  u dzieci . Staramy się każdemu dziecku stworzyć  w naszym przedszkolu warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.
            Wielospecjalistyczną pomocą obejmujemy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od 3 roku życia a w szczególnych przypadkach od 2,5 roku .
Edukacja
w naszym przedszkolu może trwać do 9 roku życia i daje możliwość przygotowania dziecka do szkoły. Oddziały utworzone są w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Edukacja w naszym przedszkolu jest nieodpłatna .